search
Đăng nhập

u/shinbui

Ngày nhập bang: 1 tháng (từ ngày 6/7/’20)
Chức vụ: Thành viên đã đăng ký

Hoạt động của shinbui

Điểm kinh nghiệm: 170 EXP (hạng #30)
Câu hỏi: 1 (đã chọn 1 câu trả lời hay nhất)
Trả lời: 0
Bình luận: 0
Đã thích : 0 đề tài thảo luận, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 k thích
Đã nhận: 2 thích, 0 k thích
Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!