search
Đăng nhập

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

landius

Trang wiki về nhân vật Landius trong game Langrisser

Một chiến binh dũng cảm, ít nói nhưng tốt bụng. Một nhà lãnh đạo đáng chú ý, người nêu gương với các kỹ năng chiến đấu và khả năng chỉ huy phi thường của mình. Anh ta nâng thanh kiếm thánh Langrisser trong Trận chiến Yeless và phá hủy kế hoạch của Bozel để hồi sinh Chaos và tham vọng của Gizarof muốn thống trị thế giới.

"Sức mạnh này đã được trao cho tôi bởi tất cả mọi người!"

Nghề nghiệp và Binh lính

Nghề nghiệp Landius Langrisser

Kỹ năng

Kỹ năng Landius Langrisser

Thiên phú

Ý chí đoàn kết

Sau khi kết thúc hành động, nếu trong phạm vi 1 /2/ 2/ 3 ô bản thân có lính phe ta, công sẽ tăng 10 /13/ 16/ 20 % và lấy 5 /8 /11 /15 % công thêm vào Thủ và Ma thủ. Duy trì 1 hiệp. Khi bị đánh xa, sát thương nhận được giảm 10%, và có thể phản kích từ xa với khoảng cách 2 ô.

Chỉ số nghề cuối

Nghề Máu Công Thủ Trí Lực Ma thủ Kỹ năng
Đại Nguyên Soái 5007 491 315 225 195 116
Kỵ Sĩ Hoàng Gia 4723 517 275 225 244 130

5 bình chọn


277 quan tâm

Landius là một trong những hero tank hàng đầu trong game Langrisser cả trong PvE và PvP. Landius thường được so sánh với Ledin về khả năng tank. Nếu như Ledin có sát thương phản đòn khi tank thuộc loại mạnh nhất game thì Landius là tướng tank đa dụng nhất. Landius có thể phản công ở tầm 2 ô và có lượng giảm sát thương đáng kinh ngạc. Landius cũng có khả năng hồi sinh một lần giống như Vargas, có faction buff khiến vai trò của Landius cực kỳ quan trong là một tướng thường [...]

[playlist_playđọc tiếp]

đã đăng ngày 4/8/’20 u/hungryshark
1 thích


1.5K quan tâm

Dưới đây là danh sách các hero đang được chọn dùng trong đấu giải PVP đỉnh cao.

Angelina
  • Nghề cuối: Thống Soái Kỵ Sĩ Rồng
  • Lính: Thiên sứ
  • Kỹ năng: Luân chuyển, Chỉ huy công, Húc
Bernhardt
  • Nghề cuối: Hoàng đế (Bộ binh)
  • Lính: Titan Dung nham
  • Kỹ năng: Sức mạnh đế quốc (faction buff), Kiếm vũ, Cắt xé
Bozel
đã đăng ngày 27/5/’20 u/thantai65
1 thích


625 quan tâm 2 trả lời
Chơi tướng Landius nên đi theo nhánh nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/4/’20 u/donnguyen
Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!