search
Đăng nhập

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

ledin

Trang wiki về nhân vật Ledin trong game Langrisser.

Ledin là Hoàng tử của nước Baldea và là Hậu duệ của Ánh sáng, người sống bằng lòng can đảm và danh dự của mình. Khi Vương quốc của anh sụp đổ, Ledin thoát khỏi trận chiến và bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ để chiến đấu chống lại Đế chế Dalsis. Trong chiến dịch của mình, anh mở ra khúc dạo đầu cho những câu chuyện huyền thoại. Được thúc đẩy bởi ý thức về công lý trong trái tim, anh được nhiều người công nhận như một nhà lãnh đạo cho đến khi qua đời.

"Miễn là mỗi chúng ta giữ công lý trong trái tim mình, thế giới có thể được cứu!"

Nghề nghiệp và Binh lính

Nghề nghiệp Binh lính của Ledin Langrisser

Kỹ năng

Kỹ năng Ledin Langrisser

Thiên phú

Ý chí vương giả

Tất cả sát thương nhận được giảm 5/8/11/15 %. Khi bị tấn công bằng đòn cận chiến nếu HP của tướng trên 100/90/75/50 % thì tấn công 2 lần.

Chỉ số nghề cuối

Nghề Máu Công Thủ Trí Lực Ma thủ Kỹ năng
Vương Giả 5265 459 347 247 257 115
Thánh Kỵ Thống Soái 4976 400 326 273 291 101

2 bình chọn


109 quan tâm

Ledin có lẽ là tướng tank PVE tốt nhất với lực đánh khi chịu sát thương cho đồng đội rất mạnh. Trong đấu PVP, Ledin hoạt động kém hiệu quả hơn so với tướng tank khác là Landius. Landius có thể tank được sát thương từ lính Bộ binh tốt, và có phản đòn sát thương AOE, tầm xa. Trong khi đó, Ledin không có lợi thế này, cũng như khả năng di chuyển thấp.

Kỹ năng và nhánh nghề

Việc học cả 2 nhánh nghề cho Ledin là cần thiết. Bạn có thể bắt đầu trước với nhánh nghề [...]

[playlist_playđọc tiếp]

đã đăng ngày 22/7/’20 u/hoangvinh
1 thích


2.4K quan tâm

Faction Quân ánh sáng (Legion of Glory) trông khá giống một phiên bản mở rộng của phe Nhân vật chính (Protagonists) với rất nhiều anh hùng là thành viên của cả hai faction.

Faction này có 3 hero có faction buff là Ledin, Elwin, và Grenier. Elwin là người thích hợp nhất để chọn làm leader với nhiệm vụ là người nắm giữ faction buff.

Elwin

Chọn nghề cuối cho Elwin là Hero (Anh hùng) sẽ cho Elwin kỹ năng faction buff, cùng với kỹ năng riêng tăng 15% [...]

[playlist_playđọc tiếp]

đã đăng ngày 18/4/’20 u/namdan
1 thích


3.2K quan tâm

Phụ ma (Enchant) là dạng bùa yểm dùng để tăng thuộc tính và kỹ năng cho trang bị. Đối với từng loại hero, bạn cần coi kỹ loại lính của nghề cuối mà bạn chọn của mình cho phù hợp.

Ví dụ: Dieharte chơi Kỵ binh thì có thể chọn Sóng dữ (Rough Sea) nhưng nếu chơi Sát thủ thì chọn phụ ma là Nắng gắt (Blazing Sun)

Các loại phụ ma và khả năng tương thích Tên phụ ma Thưởng Set 2 Thuởng Set 4 Thích hợp

Nắng gắt

(Blazing [...]

[playlist_playđọc tiếp]

đã đăng ngày 15/4/’20 u/rexx
1 thích


592 quan tâm 1 trả lời
Ledin thích hợp với nghề cuối là gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 13/4/’20 u/daichi