search
Đăng nhập

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

liana

Trang wiki về nhân vật Liana trong game Langrisser.

Là một trong hai Tiên nữ ánh sáng có thể phong ấn và hủy hoại Langrisser, cô gần như bị Leon bắt giữ và bị lôi kéo vào một cuộc chiến kéo dài và kéo dài để thỏa mãn tham vọng của Đế chế Rayguard. Cô ấy có một trái tim nhân hậu, và luôn cố gắng làm mọi việc để kết thúc mọi cuộc chiến.

"Có điều gì quan trọng hơn cuộc sống và hạnh phúc?"

Nghề nghiệp và Binh lính

Nghề nghiệp Liana Langrisser

Kỹ năng

Kỹ năng Liana Langrisser

Thiên phú

Tu nữ thánh thiện

Khi kết thúc hành động giải trừ 1 / 1 / 1 / 2 trạng thái debuff cho lính phe ta trong 1 / 2 / 2 / 2 ô và trị liệu máu với lượng trị liệu bằng 1.5 / 2 / 2.5 / 3 lần trí lực của Liana.

Chỉ số nghề cuối

Nghề Máu Công Thủ Trí Lực Ma thủ Kỹ năng
Tiên Tri 3605 292 256 374 379 87
Ẩn Sỉ 3764 269 256 406 348 101

1 thích


352 quan tâm 1 trả lời
Tướng Liana nên chọn trang bị và phụ ma như thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 13/5/’20 u/sabin
1 thích


398 quan tâm 1 trả lời
Liana nên chọn nghề cuối là nghề gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 13/5/’20 u/milan
1 thích


3.2K quan tâm

Phụ ma (Enchant) là dạng bùa yểm dùng để tăng thuộc tính và kỹ năng cho trang bị. Đối với từng loại hero, bạn cần coi kỹ loại lính của nghề cuối mà bạn chọn của mình cho phù hợp.

Ví dụ: Dieharte chơi Kỵ binh thì có thể chọn Sóng dữ (Rough Sea) nhưng nếu chơi Sát thủ thì chọn phụ ma là Nắng gắt (Blazing Sun)

Các loại phụ ma và khả năng tương thích Tên phụ ma Thưởng Set 2 Thuởng Set 4 Thích hợp

Nắng gắt

(Blazing [...]

[playlist_playđọc tiếp]

đã đăng ngày 15/4/’20 u/rexx
1 thích


192 quan tâm

Liana là hero trị liệu hay nhất trong game Langrisser, cả trong PVE lẫn PVP. Liana có khả năng trị liệu chủ động, trị liệu nhóm, giải debuff, tăng buff và quan trọng nhất là kỹ năng "Hành động lại" giúp đồng minh, nhất là đồng minh có sát thương cao, có thể thi triển lại hành động một lần nữa.

Lựa chọn nghề cuối

Để có những kỹ năng quan trọng bạn cần cho Liana học nhánh nghề Tiên Tri (Prophet) trước. Bạn hoàn toàn có thể chơi Liana với chỉ một nhánh nghề này vì [...]

[playlist_playđọc tiếp]

đã đăng ngày 22/1/’20 u/overdoze