search
Đăng nhập

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

matthew

Trang wiki về nhân vật Matthew trong game Langrisser.

Matthew là Anh hùng chính của Langrisser Mobile. Bạn luôn có tùy chọn nghề chính là Hero (Anh hùng) sử dụng bộ binh. Tuy nhiên việc trả lời Câu đố Nữ thần ban đầu khi bắt đầu trò chơi sẽ xác định các tùy chọn nghề nghiệp thay thế của anh ta. Ngoài nghề nghiệp chính là Hero (anh hùng), Matthew có thể có các nghề Shadow (Bóng tối, Kẻ ám sát), Strike Master (Kỵ sĩ đột kích, Kỵ binh), Dragon Master (Đại sư huấn luyện rồng, Phi binh), hoặc Bow Master (Đại sư bắn cung, Cung binh).

Tiểu sử

Một thiếu niên sống ở đồng bằng Kalxath. Khi người yêu thời thơ ấu Almeda bị Đế chế Hyborea bắt giữ, anh cũng bị cuốn vào cuộc chiến tranh lục địa El Sallian. Một chiến binh được Nữ thần chọn để bắt đầu cuộc hành trình tái chiếm Langrisser và đánh bại mọi bóng tối trên lục địa. Từng bước anh khám phá ra con người thật của mình trong quá trình phiêu lưu.

"Cuộc phiêu lưu của chúng ta sẽ tiếp tục trên con đường này!"

Nghề nghiệp và Binh lính

Matthew (Phi binh)

Nghề nghiệp Matthew Phi binh Langrisser

Matthew (Kỵ binh)

Matthew Kỵ binh Langrisser

Matthew (Cung binh)

Matthew Cung binh Langrisser

Matthew (Kẻ ám sát)

Matthew Ninja Langrisser

Kỹ năng

Matthew (Phi binh)

Kỹ năng Matthew Phi binh Langrisser

Mathew (Kỵ binh)

Kỹ năng Matthew Kỵ binh Langrisser

Matthew (Cung binh)

Kỹ năng Matthew Cung binh Langrisser

Matthew (Kẻ ám sát)

Kỹ năng Matthew Ninja Langrisser

Thiên phú

Giao kết tình bạn

Khi tham gia trận chiến, nếu một đồng minh nằm trong 2 / 2 / 2 / 2/ 2 / 3 ô, có 30 / 50 / 50 /  60 / 80 / 100 % cơ hội để tăng ATK và DEF thêm 10%.

Chỉ số nghề cuối

Nghề Máu Công Thủ Trí lực Ma thủ Kỹ năng
Anh Hùng 4531 594 294 231 267 186
Long Kỵ Thống Soái 4249 594 273 211 298 202
Kỵ Sĩ Đột Kích 4249 594 273 211 251 163
Du Hiệp 3830 569 245 231 298 227
Ảnh 4249 569 262 231 251 289

 


Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!