search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
1 thích
u/
Chúng có giống nhau không và trong game thì ý nghĩa thế nào?

1 Câu trả lời

0 bình chọn
Sát thương trí mạng (chí mạng) hay sát thương bạo kích là cách dịch Hán Việt (Hán Việt hóa cách dịch của Trung Quốc 致命) của từ critical strike. Critical ở đây có nghĩa là "tới hạn", ví dụ tới một hạn mức nào đó có thể gây guy kịch, hoặc có chuyển biến lớn.

Sát thương trí mạng (Trí mạng hay trí mệnh thì chuẩn chính tả hơn chí mạng) tùy game mà có ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều có điểm chung là sát thương mạnh hơn nhiều so với sát thương bình thường.

Thông thường, sát thương trí mạng = 2 lần sát thương bình thường.

Một số game, sát thương trí mạng là sát thương cao nhất nếu nó là loại sát thương có sự dao động cao. Ví dụ, sát thương của lính bắn tên là từ 80-160 thì sát thương trí mạng có thể là mốc 160.

Một số game khác, sát thương trí mạng có thể là gấp 3, 5, hặc nhiều lần hơn nữa.

Nhiều game phân biệt xác suất sát thương trí mạng và mức độ sức tấn công của sát thương trí mạng. Ví dụ, tổng xác suất sát tương chí mạng là 40%, sức đánh trí mạng là 2400 thì điều đó có nghĩa là cứ đánh 10 lần thì có 4 lần xuất ra chiêu trí mạng và mức sát thương của đòn tấn công này là 2400 (điểm máu HP).
u/