search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 bình chọn
u/
Như trong chuỗi ATK, DEF, MDEF?

1 Câu trả lời

0 bình chọn
MDEF là viết tắt của Magic defense, thường dịch sang tiếng Việt là thủ phép. Đây là sức phòng thủ của đối tượng trước các đòn tất công bằng phép thuật.

Một số game có thể dịch thành thủ pháp, thủ ma pháp, thủ phép thuật. kháng phép, kháng phép thuật, kháng ma pháp, kháng ma thuật, ma thủ...
u/