search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
1 thích
u/
Khi một người gọi là "newbie" hay "noob" thì tức nghĩa là gì?

1 Câu trả lời

0 bình chọn

Newbie là tiếng lóng chỉ những người mới làm quen với một hoạt động nào đó như mới dùng internet, mới xài điện thọai, hay mới bắt đầu chơi một trò chơi.

Noob là một biến thể của newbie vì người Mỹ phát âm chứ newbie thành /'nuːbi/

u/