search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
1 thích
u/
Chữ "guild" hiệu như thế nào?

1 Câu trả lời

0 bình chọn
Guild là một tổ chức cùng làm một việc nào đó. Trong game thì đó tập hợp của một nhóm người chơi. Tùy game mà tiếng Việt có thể dịch ra thành bang hội, lữ đoàn, thánh đoàn, hay liên minh...
u/