search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
1 thích
u/
Ví dụ như sát thương AOE, kỹ năng AOE, buff AOE.

1 Câu trả lời

0 bình chọn
AOE là viết tắt của Area of Effect, nghĩa là phạm vị của hiệu ứng, hay vùng ảnh hưởng.

Sát thương AOE là sát thương diện rộng có tầm ảnh hưởng trong một phạm vi nhất định. Tất cả người chơi bên địch nằm trong phạm vi của đòn tấn công sẽ nhận sát thương.

Kỹ năng AOE tức là kỹ năng có tầm ảnh hưởng lên một phạm vi nhất định, chứ không chỉ tác độngn tới một mục tiêu.

Buff AOE là kỹ năng hỗ trợ nhằm tạo các hiệu ứng có lợi cho đồng minh nếu họ đứng trong một khu vực nhất định, thường là đứng gần nhau.

Chú ý, nhiều người nhầm tưởng AOE là "all of enemies", nhưng không phải vì AOE chỉ hạn chế trong một phạm vi, nếu địch không nằm trong khu vực này thì sẽ không bị ảnh hưởng. Trừ trường hợp kỹ năng AOE đặc biệt nào đó có ảnh hưởng toàn bản đồ.
u/