search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
1 thích
u/
Chẳng hạn như một nhân vật trong game bị "nerfed" tức là nghĩa thế nào?

1 Câu trả lời

0 bình chọn
Nerf có nghĩa là làm suy yếu một tính năng nào đó trong game thường thấy trong nhiều game online hình thức đấu tường MOBA, hoặc đánh trận tự động auto battle.

Nếu một nhân vật trong game quá mạnh có thể làm mất cân bằng game thì trong các đợt cập nhật mới, nhân vật đó có thể bị làm suy yếu một kỹ năng nào đó, hoặc các chỉ số cơ bản được điều chỉnh giảm đi.
u/