search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
1 thích
u/
Khi nói một nhân vật trong game là "OP" thì điều đó hàm ý điều gì?

1 Câu trả lời

0 bình chọn
OP là viết tắt của Overpowered, có nghĩa là mạnh quá mức. Khi một nhân vật trong game được xem là OP, tức là nhân vật này mạnh hơn hẳn các nhân vật khác với một khoảng cách chênh lệch về sức mạnh khá xa.

Điều này có thể làm mất cân bằng trong game, hoặc làm cho tất cả những người chơi chỉ tập trung vào nhân vật này.
u/