search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
1 thích
u/
HP ý nghĩa là gì?

1 Câu trả lời

0 bình chọn
HP nguyên thủy là viết tắt của Hit Point(s). Hit là đánh trúng, point là điểm. Hit point là điểm đánh trúng, nếu dịch nghĩa đen. Trong một trận đấu trong game, khi mình đánh trúng địch thì địch sẽ mất điểm này tương đương với sát thương mình gây ra. Khi điểm này trở về 0 thì địch sẽ chết.

Sau này, HP đôi khi được hiểu thành Health point, tức là điểm sức khỏe. Cùng với ý nghĩa như trên, khi điểm số sức khỏe về 0 thì nhân vật sẽ chết.
u/