search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
1 thích
u/

1 Câu trả lời

0 bình chọn
Không rõ bạn đang hỏi câu hỏi về game gì. Có vẻ như là trong game Langrisser nhưng bạn nói rõ hơn thì dễ trả lời hơn.

Nếu nói về trang sức trong Langrisser thì cũng như các loại trang bị khác, món đồ trang sức tăng thuộc tính cơ bản, ví dụ tăng máu, tăng thủ, hay tăng ma thủ. Còn kỹ năng đi kèm thì cũng tùy loại, bạn cần đọc kỹ nội dung để xem điều kiện kích hoạt mà chọn cho hero cho phù hợp.
u/