search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
3 bình chọn
u/
Thuật ngữ này thấy xuất hiện ở nhiều game mà không rõ ý nghĩa cụ thể như thế nào?

1 Câu trả lời

1 thích
CDR là viết tắt của Cooldown Reduction, nghĩa là giảm thời gian hồi chiêu. Thuật ngữ này có lẽ xuất hiện ban đầu trong Dota hoặc League of Legends. Thông thường các tướng trong game sẽ cần một khoảng thời gian để có thể sử dụng lại kỹ năng, và gọi là hồi chiêu. CDR, hay giảm hồi chiêu thường là tính năng của vật phẩm trong game, hoặc trang bị nhằm giảm thời gian hồi chiêu này theo một tỉ lệ phần trăm nhất định.
u/