search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
2 bình chọn
u/
Trong một số game thường có chữ BP xuất hiện cạnh thông tin nhân vật. BP ở đây có nghĩa là gì?

1 Câu trả lời

0 bình chọn
BP là viết tắt của "Battle Power", nghĩa là chiến lực. Đây là chỉ số lượng hóa sức mạnh tổng hợp của một nhân vật hoặc người chơi trong game để so sánh với nhân vật hay người chơi khác.

Chỉ số Battle Power thường là tổng số điểm của cấp level, điểm nâng cấp trang bị, nâng cấp ngọc, bùa, rune (cổ ngữ), enchant (phụ ma), thú nuôi (pet), khả năng thích tỉnh, tài năng... nói chung là tổng cộng tất cả các khả năng có thể nâng cấp được của nhân vật hay người chơi trong game.
u/