search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
1 thích
u/
Khi gọi ai đó là "whale" trong game thì điều đó ám chỉ điều gì?

1 Câu trả lời

1 thích
"Whale" là một từ mang tính tượng hình, nghĩa đen là cá voi. Ở đây, whale trong game là muốn nói tới những người chơi chi tiền mạnh cho các nhân vật trong game. Trong các game nhập vai nhiều người chơi, hoặc game thể loại gacha, người chơi chi nhiều tiền sẽ thường đồng nghĩa với việc người chơi đó rất mạnh, và có thể đứng top trong game.
u/