search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
1 thích
u/
Tương tự, chữ faction trong faction bonus, faction buff... Những chữ này có nghĩa là gì?

1 Câu trả lời

0 bình chọn
Faction trong game là tập hợp một nhóm nhân vật trong game có một mục tiêu, tư tưởng, lối suy nghĩ, hoặc mang một đặc tính chung khác biệt so với các nhóm khác. Khái niệm này xuất phát từ nghĩa thông thường của faction là một nhóm người theo một đường lối chính trị riêng, khác biệt so với các nhóm khác, tức là phe phái chính trị.

Như vậy, ta có thể hiểu faction là phe phái trong game. Khái niệm faction thường xuất hiện trong những game có rất nhiều nhân vật. Một số game đơn giản chỉ có 2 phe là chẳng hạn như bóng tối và ánh sáng như game DOTA, phe Horde và Alliance torng World of Warcraft,... Các game theo cốt truyện Tam Quốc chí thì coi như có 3 faction. Nhưng có nhiều game có nhiều faction 4, 5, 6, thậm chí 7 faction như trong game Heroes of Might & Magic.

Các nhận vật cùng một faction trong game thường có một số đặc điểm chung, các nhân vật thường có kỹ năng bổ trợ cho nhau. Ví dụ như trong các game về anh hùng Marvel thì thường có faction Anvengers và các siêu anh hùng trong phe Avengers thường có kỹ năng hỗ trợ tấn công hoặc phòng thủ cho đồng đội. Khi đó những hiệu ứng hỗ trợ đồng đội cùng một faction gọi là faction bonus hoặc faction buff, tùy cách nhà phát triển game xây dựng.
u/