search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 bình chọn
u/
CC là viết tắt của cái gì, và có ý nghĩa như thế nào?

1 Câu trả lời

0 bình chọn
CC là viết tắt của Crowd Control, nghĩa là kiểm soát đám đông. CC thường thấy trong các game đấu tướng thuộc idle RPG hay MOBA. Kiểm soát đám đông ở đây có nghĩa là nhân vật của mình ra chiêu thức làm một nhóm nhân vật bên địch bị khóa không thi triển một số chiêu thức. Các loại khóa chiêu thức thường thấy như stun (làm xỉu), freeze (đóng băng), silence (câm lặng), petrify (hóa đá).

Nói cách khác, bên địch không còn kiểm soát được nhân vật của họ trong một khoảng thời gian ngắn. Như vật, bên mình đã kiểm soát được bên địch.
u/