search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 bình chọn
u/
DOT là viết tắt của chữ gì và có ý nghĩa như thế nào?

1 Câu trả lời

0 bình chọn
DOT là viết tắt của "damage over time" có nghĩa là sát thương theo thời gian. Ví dụ, trong các game có đánh nhau, nếu mình gây độc cho đối thủ thì đối thủ sẽ không chết ngay lập tức mà sẽ bị mất máu cứ sau một vài giây chẳng hạn. Khi đó, ta gọi chiêu đánh ra độc là chiêu DOT, tức là có gây ra sát thương theo thời gian.
u/