search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 bình chọn
u/
Ý nghĩa của chữ snowball trong các game đấu tướng là gì?

1 Câu trả lời

0 bình chọn
Snowball là quả cầu tuyết, khi nó lăn xuống đồi thì càng ngày càng lớn ra. Trong các game đấu tướng như League of Legends, khi một tướng (champion) càng ngày càng mạnh sau mỗi lần giết thì tướng đó gọi là snowball hay snowballer. Việc tập trung vào việc giết để tăng sức mạnh được gọi là snowballing.

Nếu một món đồ nào đó tăng sức mạnh sau mỗi lần giết thì món đồ đó cũng gọi là snowball.
u/