search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
1 thích
u/
Trong rất nhiều game, nhân vật mình chơi có kí hiệu R, SR, SRR thì có ý nghĩa như thế nào?

1 Câu trả lời

0 bình chọn

Đây là một hình thức phân loại nhân vật, hero, quái vật,... theo mức độ hiếm (tiếng Anh: rare).

  • R: rare
  • SR: super rare
  • SSR: super rare
Cái này một số game gọi là SSR ranking system. Một số kí hiệu khác có thể có:
  • N, hoặc NR: not rare
  • UR: ultra rare
  • LR: legendary rare

u/