search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.

thuật ngữ game

1 thích


1.3K quan tâm 1 trả lời
Một số game có cập nhật thêm DLC và DLC character, những chữ này mang ý nghĩa gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 20/8/’20 u/anhminh_hunter
1 thích


583 quan tâm 1 trả lời
Tương tự, chữ faction trong faction bonus, faction buff... Những chữ này có nghĩa là gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/8/’20 u/kamakazi
1 thích


2.4K quan tâm 1 trả lời
Trong nhiều trang thông tin về game có phần walkthrough. Vậy chữ "walkthrough" ở đây có nghĩa là gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/8/’20 u/PeachStar
1 thích


1.7K quan tâm 1 trả lời
Banner hero hay hero banner là nghĩa thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 3/8/’20 u/dragonista
2 bình chọn


1.2K quan tâm 1 trả lời
Trong một số game thường có chữ BP xuất hiện cạnh thông tin nhân vật. BP ở đây có nghĩa là gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 10/7/’20 u/makiro
3 bình chọn


759 quan tâm 1 trả lời
Thuật ngữ này thấy xuất hiện ở nhiều game mà không rõ ý nghĩa cụ thể như thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 10/7/’20 u/wiinz
2 bình chọn


942 quan tâm 1 trả lời
Không rõ game này khác các game nhập vai khác ở chỗ nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 9/7/’20 u/taniwha
1 thích


13.3K quan tâm 1 trả lời
Khi nói một nhân vật trong game mạnh trong PVE hay PVP, thì điều có có ý nghĩa như thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/5/’20 u/tabano
1 thích


2.2K quan tâm 1 trả lời
1 thích


13.5K quan tâm 1 trả lời
Khi nói một nhân vật trong game là "OP" thì điều đó hàm ý điều gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/5/’20 u/phucnx
1 thích


614 quan tâm 1 trả lời
Chẳng hạn như một nhân vật trong game bị "nerfed" tức là nghĩa thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/5/’20 u/locha
1 thích


12.3K quan tâm 1 trả lời
Ví dụ như sát thương AOE, kỹ năng AOE, buff AOE.

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/5/’20 u/huongkh
1 thích


1.4K quan tâm 1 trả lời
Chữ "guild" hiệu như thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/5/’20 u/ducth
1 thích


597 quan tâm 1 trả lời
Khi một người gọi là "newbie" hay "noob" thì tức nghĩa là gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/5/’20 u/quocbk
1 thích


805 quan tâm 1 trả lời
Nếu một người chơi bị gọi là "feeder" thì có nghĩa là thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/5/’20 u/robina92
1 thích


10.4K quan tâm 1 trả lời
Hai thuật ngữ này hiểu như thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/5/’20 u/thacmorisson
1 thích


2.6K quan tâm 1 trả lời
DPS nghĩa là gì? Ví dụ như DPS killer, DPS dealer.

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 9/4/’20 u/thangrocker
1 thích


639 quan tâm 1 trả lời
Thuật ngữ "sát thương cố định" (fixed damage) được hiểu như thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 9/4/’20 u/kyohei
1 thích


5.6K quan tâm 1 trả lời
Chúng có giống nhau không và trong game thì ý nghĩa thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 10/3/’20 u/adrien
1 thích


4.5K quan tâm 1 trả lời