search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.

Trả lời bởi GBL

1 thích


1K quan tâm
Một số game có cập nhật thêm DLC và DLC character, những chữ này mang ý nghĩa gì?

[games bình luận/trả lời]
trả lời ngày 20/8/’20