search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.

Hoạt động gần đây của PeachStar3.1K quan tâm 1 trả lời
Trong nhiều trang thông tin về game có phần walkthrough. Vậy chữ "walkthrough" ở đây có nghĩa là gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/8/’20