search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.

Hoạt động gần đây của ducth1.4K quan tâm 1 trả lời
Chữ "guild" hiệu như thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/5/’20