search
Đăng nhập
Chào mừng đến với NEWBIE, chuyên trang giải đáp những thắc mắc và cung cấp kiến thức cơ bản về game. Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.

Hoạt động gần đây của kamakazi266 quan tâm 1 trả lời
Tương tự, chữ faction trong faction bonus, faction buff... Những chữ này có nghĩa là gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/8/’20