BAIT mang phối màu ‘Transformers’ tới mẫu giày chạy Diadora