menu search
sports_esports

Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật này (“Chính Sách”) mô tả thông tin chúng tôi thu thập và mục đích sử dụng thông tin đó. Chúng tôi xem trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn, và chúng tôi muốn bạn hiểu chính xác cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này. Việc bạn sử dụng và/hoặc đăng ký sẽ cấu thành sự chấp thuận của bạn đối với Chính Sách của chúng tôi và sự đồng ý hoàn toàn của bạn đối với phạm vi và các mục đích của chúng tôi trong việc sử dụng, xử lý và thu thập thông tin cá nhân của bạn như được mô tả tại đây. Nếu bạn không thể đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây, vui lòng không sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

Thông tin cá nhân và thông tin đăng ký

Khi bạn lần đầu tiên truy cập vào Dịch Vụ, chúng tôi sẽ cấp cho bạn một hồ sơ Người Dùng và thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để tạo hồ sơ Người Dùng. Khi bạn tạo một tài khoản để sử dụng Dịch Vụ, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin: địa chỉ email và mật khẩu đăng nhập. Tất cả các thông tin khác không mang tính bắt buộc.

Bên cạnh đó, Banghoi.com cũng cho phép bạn đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Xin lưu ý rằng, trong mọi trường hợp, chúng tôi không thu thập mật khẩu Facebook.

Nếu bạn kết nối bằng tài khoản Facebook, hệ thống sẽ thu thập tên hồ sơ, email và ảnh hồ sơ để bạn bạn có thể sử dụng dịch vụ trên Banghoi.com. Chúng tôi không thể thu thập các thông tin dữ liệu cá nhân khác của bạn.

Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin sau:

Dữ liệu truy cập

Khi bạn sử dụng Banghoi.com, máy chủ của chúng tôi lưu lại thông tin (“dữ liệu truy cập”), bao gồm thông tin mà trình duyệt của bạn tự động gửi bất cứ khi nào bạn truy cập một trang thông tin điện tử. Dữ liệu truy cập này bao gồm địa chỉ IP, địa chỉ trang thông tin điện tử và hoạt động của bạn trên các trang thông tin điện tử bạn truy cập mà có kết hợp các tính năng của Banghoi.com, tìm kiếm, loại trình duyệt và cài đặt, ngày và giờ yêu cầu của bạn, dữ liệu cookies và dữ liệu thiết bị. Nếu muốn, bạn có thể biết thêm chi tiết về các loại thông tin mà chúng tôi thu thập trong dữ liệu truy cập của chúng tôi.

Cookies

Hầu hết các trình duyệt mạng được cài đặt để chấp nhận cookies theo mặc định. Nếu muốn, bạn thường có thể chọn để cài đặt trình duyệt của bạn để xóa bỏ hoặc từ chối cookies của bên thứ nhất và bên thứ ba. Xin lưu ý rằng việc bạn chọn xóa bỏ hoặc từ chối cookies có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng và chức năng của Dịch Vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập như thế nào

Nhìn chung, chúng tôi sử dụng những thông tin thu thập từ bạn và về bạn để cung cấp và vận hành các Dịch Vụ, phản hồi các yêu cầu của bạn, và cung cấp Dịch Vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ và sử dụng thông tin trong lãnh thổ Việt Nam và/hoặc ở nước ngoài để:

• Điều chỉnh những thông tin mà chúng tôi có thể gửi hoặc hiển thị đến bạn, đề xuất các tùy chỉnh về vị trí và mặt khác để cá nhân hóa những trải nghiệm của bạn trong khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

• Gửi cho bạn những thông báo, thông tin Dịch Vụ mới và các email liên lạc của chúng tôi.

• Xác minh danh tính của bạn và ngăn chặn việc gửi thư rác hoặc các hành vi không được phép hoặc bất hợp pháp khác.

• Hiểu rõ hơn về cách thức Người Dùng truy cập và sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, đều trên cơ sở tổng hợp và cá thể hóa, nhằm cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi và đáp ứng được những mong muốn, sở thích của Người Dùng, và cho các mục đích nghiên cứu và phân tích khác.

Chúng tôi chia sẻ thông tin như thế nào

Các nhà cung cấp Dịch Vụ

Chúng tôi không cung cấp thông tin tải khoản bạn đăng kí trên Banghoi.com cho các bên thứ ba, kể các các đối tác quảng cáo.

Đáp ứng các thủ tục pháp lý

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật, thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh, trát của tòa án, hoặc các thủ tục pháp lý khác. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ IP hoặc thông tin nhận dạng khác, thông tin về vị trí của bạn, hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi thu thập từ bạn và thiết bị của bạn.

Bảo vệ chúng tôi và những người khác

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin nếu chúng tôi thấy rằng điều đó là cần thiết cho việc điều tra, ngăn chặn, hoặc hành động đối với những hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào, hành vi vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc Chính Sách này, hoặc như là một chứng cứ trong quá trình tố tụng mà Banghoi.com có liên quan.

Liên kết của bên thứ ba

Dịch Vụ của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang thông tin điện tử của bên thứ ba. Bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng các trang thông tin điện tử đã được liên kết đó không bị điều chỉnh bởi Chính Sách này, mà được điều chỉnh bởi các Chính Sách bảo mật của các trang thông tin điện tử của bên thứ ba đó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc về bất kỳ nội dung nào về các vấn đề bảo mật của Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc muốn gửi khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thay đổi chính sách này

Chính Sách này hiện được áp dụng kể từ Ngày Có Hiệu Lực được nêu ở trên. Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách này tùy từng thời điểm, vì vậy xin hãy đảm bảo việc kiểm tra định kỳ Chính Sách này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào đã được ban hành của Chính Sách này cấu thành sự đồng ý và chấp thuận hoàn toàn của bạn đối với Chính Sách đã được cập nhật đó.

...