search
Đăng nhập
Chào mừng đến với Raid: Shadow Legends, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để tạo câu hỏi.