search
Đăng nhập

TIẾNG ANH

Thảo luận , trao đổi các vấn đề về học tiếng Anh, ý nghĩa các từ ngữ trong tiếng Anh, cách học để thi các kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh...

8 bình chọn


4 quan tâm 1 trả lời
Ý nghĩa của các từ product, goods, merchandise, merch khác nhau ra sao và dùng chúng trong ngữ cảnh nào?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 8/2/’20 trong TIẾNG ANH bởi wendypham
4 bình chọn


5 quan tâm 1 trả lời
Trong Anh, có nhiều từ có nghĩa tương đương nhau, nhưng khi nào thì mình dùng các từ dạng formal, khi nào thì dùng phrasal verb?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 2/2/’20 trong TIẾNG ANH bởi jentran
7 bình chọn


4 quan tâm 1 trả lời
Các từ tiếng Anh Near East (Cận Đông), Middle East (Trung Đông) và Far East (Viễn Đông) dùng như thế nào?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 2/2/’20 trong TIẾNG ANH bởi davephung
4 bình chọn


9 quan tâm 1 trả lời
Khi nói về các loài thực vật ta có chữ "tree" và "plant". Vậy sự khác nhau ở đây là gì?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 2/2/’20 trong TIẾNG ANH bởi yenlan
Hãy bắt đầu mọi thứ bằng một đề tài thảo luận.