search
Đăng nhập

TIẾNG VIỆT

Thảo luận , trao đổi ý nghĩa các từ ngữ trong tiếng Việt, nguồn gốc các từ ngữ, ý nghĩa thành ngữ, tục ngữ, ý nghĩa các từ vựng mới hiện đại...

6 bình chọn


3 quan tâm 1 trả lời
3 bình chọn


2 quan tâm 1 trả lời
Tên gọi Đồng Tháp hay Đồng Tháp Mười là từ đâu?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 12/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi uyenpham
3 bình chọn


2 quan tâm 1 trả lời
Bến là nơi tàu thuyền neo đậu, nhưng nếu ghép với tre thì hơi kỳ, chẳng lẽ đây là cái bến bán cây tre. Có phải địa danh này có liên quan đến cây tre?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 12/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi tieuhy
3 bình chọn


2 quan tâm 1 trả lời
Trong cụm từ "rách te tua" thì te tua hiểu như thế nào?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 12/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi hoangtrung
3 bình chọn


3 quan tâm 1 trả lời
Nguồn gốc chữ "A Lô" này là do đâu, và có ý nghĩa gì?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 12/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi wildtiger
4 bình chọn


2 quan tâm 1 trả lời
Đây chắc chắn là từ mượn tiếng nước ngoài nhưng cụ thể như thế nào?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 12/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi huynam
3 bình chọn


3 quan tâm 1 trả lời
Tại sao tháng cuối cùng theo lịch âm lại gọi là tháng chạp?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 11/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi vuphan
4 bình chọn


7 quan tâm 1 trả lời
Chữ cave bắt nguồn như thế nào mà lại được dùng để chỉ gái điếm?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 5/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi yencanary
5 bình chọn


10 quan tâm 1 trả lời
4 bình chọn


5 quan tâm 1 trả lời
Nguồn gốc chữa bò bía là từ đâu ra?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 5/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi chimse78
3 bình chọn


7 quan tâm 1 trả lời
Tại sao 4 chất của lá bài Tây lại gọi là cơ, rô, bích tép?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 5/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi ngocta
4 bình chọn


6 quan tâm 1 trả lời
Trong câu "xa xăm nơi chốn bưng biền", bưng biền có nghĩa là gì?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi congtran
4 bình chọn


3 quan tâm 1 trả lời
Nghề dạy học thường gọi là nghề "gõ đầu trẻ" nhưng có phải đây là đặc trưng của nghề này?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi danger98
3 bình chọn


4 quan tâm 1 trả lời
Chữ "săm" và "lốp" bắt nguồn từ đâu? Nói "xăm" hay "săm" thì đúng hơn?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi chicksoup
3 bình chọn


7 quan tâm 1 trả lời
Chữ "bành ki" có nghĩa là gì và bắt nguồn từ đâu?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi vuphan
3 bình chọn


5 quan tâm 1 trả lời
3 bình chọn


5 quan tâm 1 trả lời
Tại sao có sự khác nhau này, hay những từ này có nguồn gốc khác nhau?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi minhtrung
4 bình chọn


12 quan tâm 1 trả lời
Nguồn gốc các chữ "cốc" và "ly" là từ đâu?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi blade8
2 bình chọn


4 quan tâm 1 trả lời
3 bình chọn


3 quan tâm 1 trả lời
2 bình chọn


12 quan tâm 1 trả lời
2 bình chọn


5 quan tâm 1 trả lời
Nguồn gốc của chữ giày bốt là gì? Có phải từ tiếng Anh là boots không? Nhưng từ này đọc như bút mà, không phải là bốt.

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi khatu2812
2 bình chọn


4 quan tâm 1 trả lời
Tên gọi Cao Lãnh ở Đồng Tháp bắt nguồn từ đâu?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi datle
3 bình chọn


4 quan tâm 1 trả lời
Chữ "má" trong chó má có nghĩa gì không?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi vkhanh
4 bình chọn


12 quan tâm 1 trả lời
Có phải 35 ở đây là 35 tuổi, vào tuổi này người ta có ham muốn nhiều nhất?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi nhica
5 bình chọn


4 quan tâm 1 trả lời
Có nhiều tên chim có chữ "bồ" đằng trước, ví dụ như chim bồ câu. Ngoài ra, một số từ không phải chim nhưng cũng có chữ bồ như bồ cào, bồ hòn, bồ kết, bồ ngót. Vậy chữ bồ ở đây có nghĩa là gì?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi conghoang
6 bình chọn


8 quan tâm 1 trả lời
3 bình chọn


9 quan tâm 1 trả lời
Chữ ớt có liên quan gì đến trái ớt không?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 2/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi tonguyen
4 bình chọn


4 quan tâm 1 trả lời
Chua ngoa nghĩa là sao? Chua ngoa hay chu ngoa mới đúng?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 2/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi congkhanh
3 bình chọn


5 quan tâm 1 trả lời
Nguồn gốc của chữ điêu ngoa là gì, và nói điêu được hiểu ra sao?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 2/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi dinhhung
Xem nhiều hơn, hãy nhấn vào tất cả đề tài thảo luận trong danh mục này .