search
Đăng nhập
Thảo luận , trao đổi ý nghĩa các từ ngữ trong tiếng Việt, nguồn gốc các từ ngữ, ý nghĩa thành ngữ, tục ngữ, ý nghĩa các từ vựng mới hiện đại...

Banghoi.com

1 thích


89 quan tâm 1 trả lời
1 thích


54 quan tâm 1 trả lời
Tên gọi Đồng Tháp hay Đồng Tháp Mười là từ đâu?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/2/’20 u/klockwerk
1 thích


75 quan tâm 1 trả lời
Bến là nơi tàu thuyền neo đậu, nhưng nếu ghép với tre thì hơi kỳ, chẳng lẽ đây là cái bến bán cây tre. Có phải địa danh này có liên quan đến cây tre?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/2/’20 u/trieuvu
1 thích


84 quan tâm 1 trả lời
Trong cụm từ "rách te tua" thì te tua hiểu như thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/2/’20 u/skidrow9
1 thích


76 quan tâm 1 trả lời
Nguồn gốc chữ "A Lô" này là do đâu, và có ý nghĩa gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/2/’20 u/mun
1 thích


67 quan tâm 1 trả lời
Đây chắc chắn là từ mượn tiếng nước ngoài nhưng cụ thể như thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/2/’20 u/songthan23
1 thích


69 quan tâm 1 trả lời
Tại sao tháng cuối cùng theo lịch âm lại gọi là tháng chạp?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 11/2/’20 u/redbug
1 thích


125 quan tâm 1 trả lời
Chữ cave bắt nguồn như thế nào mà lại được dùng để chỉ gái điếm?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/2/’20 u/zomiekk
1 thích


69 quan tâm 1 trả lời
1 thích


65 quan tâm 1 trả lời
Nguồn gốc chữa bò bía là từ đâu ra?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/2/’20 u/kunia
1 thích


100 quan tâm 1 trả lời
Tại sao 4 chất của lá bài Tây lại gọi là cơ, rô, bích tép?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/2/’20 u/pupu
0 bình chọn


289 quan tâm 1 trả lời
Trong câu "xa xăm nơi chốn bưng biền", bưng biền có nghĩa là gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 u/toiot
0 bình chọn


70 quan tâm 1 trả lời
Nghề dạy học thường gọi là nghề "gõ đầu trẻ" nhưng có phải đây là đặc trưng của nghề này?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 u/vanvu
0 bình chọn


55 quan tâm 1 trả lời
Chữ "săm" và "lốp" bắt nguồn từ đâu? Nói "xăm" hay "săm" thì đúng hơn?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 u/vamno1
0 bình chọn


124 quan tâm 1 trả lời
Chữ "bành ki" có nghĩa là gì và bắt nguồn từ đâu?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 u/chimen125
0 bình chọn


64 quan tâm 1 trả lời
Chữ bành có nghĩa là gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 u/nikdot
0 bình chọn


102 quan tâm 1 trả lời
Tại sao có sự khác nhau này, hay những từ này có nguồn gốc khác nhau?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 u/manhnguyen
0 bình chọn


78 quan tâm 1 trả lời
Nguồn gốc các chữ "cốc" và "ly" là từ đâu?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 u/undead
0 bình chọn


64 quan tâm 1 trả lời
Nguồn gốc của chữ "bự" là do đâu?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 u/coxi
0 bình chọn


62 quan tâm 1 trả lời