menu search
sports_esports
Đứa con nhỏ thắc mắc:

- Thêu dệt là gì hở mẹ?
- Thêu, dệt là hai nghề thủ công. Ngày nay có máy móc, nghề thêu dệt cũng được công nghiệp hóa rồi!
- Thế mẹ đâu có làm nghề đó, phải không?
- Tại sao, con lại hỏi như vậy?
- Vậy mà mấy bác hàng xóm bảo con là “mẹ mày chỉ hay đi thêu dệt chuyện của người khác”.
- !!!
thumb_up_alt 1 thích
add_commenttrả lời autorenew ngẫu nhiên


Chào mừng đến với Tiếu Lâm Hội, nơi bạn có thể thư giãn với các thể loại truyện cười, ảnh troll, hài...
...