menu search
sports_esports
Ở một cơ quan nọ, mỗi nhân viên đến trễ đều phải ghi rõ lý do vào sổ trực nhật để sau này công đoàn căn cứ vào đó xếp loại thi đua cuối năm. Thông thường, người đầu tiên nêu lý do đến trễ, còn các người sau chỉ cần viết thêm hai chữ “như trên”.

Một hôm khi tan sở, hầu hết các nhân viên nam đều nhận được một phong bì có ít tiền và kèm theo lời chúc mừng. Không ai hiểu tại sao cả, nhưng khi họ nhìn vào sổ trực nhật thì thấy người đi trễ đầu tiên ghi:

“Trễ 15 phút, vì vợ mới sinh con!”
thumb_up_alt 1 thích
add_commenttrả lời autorenew ngẫu nhiên


Chào mừng đến với Tiếu Lâm Hội, nơi bạn có thể thư giãn với các thể loại truyện cười, ảnh troll, hài...
...