search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

AZURE DRAGON

Trang wiki về Azure Dragon trong game Might & Magic Era of Chaos.

Trên lục địa Erathia, người ta rất sợ khi phải nhắc đến tên rồng xanh Azure Dragon. Loại sinh vật hung tợn và đáng sợ nhất này làm tổ ở một vách núi đóng băng. Huyền thoại kể lại rằng hơi thở của nó có thể đóng băng những loại thép cứng nhất và tiếng ngân của rồng có thể làm những đỉnh núi phủ băng sạt xuống. Loài rồng này có biệt tài điều khiển sấm sét.

Không có sinh vật còn sống nào đã từng nhìn thấy nó.

Azure Dragon Era of Chaos

Kỹ năng

Nemesis

Khi tấn công, Azure Dragon gây sát thương cho tất cả unit trong một phạm vi. Nếu 1 lính bị chết, Azure Dragon sẽ phóng tia sét có thể giết ngẫu nhiên 1 lính khác.

Frost Breath

Khi Azure Dragon tấn công, nó có 15% cơ hội kích hoạt "Dragon Breath", gây sát thương cho nhóm lính và làm giảm khả năng hồi máu trong 10s.

Dragon Skin

Khi bị trúng sát thương bạo kích, Azure Dragon sẽ tăng sức tấn công của chính nó. Hiệu ứng có thể cộng dồn, và có cơ hội tạo thành một cơn bão tuyết.

Dragon's Will

Rồng Azure Dragon tạo ra những con Azure Dragon nhỏ cứ mỗi 30 giây. Rồng nhỏ thi triển kỹ năng "Enduring Defense" tăng khả năng giảm sát thương và né trong vòng 180 giây.

Snowstorm

Rồng Azure Dragon tạo thành một cơn bão tuyết cứ mỗi 45 giây, gây sát thương lớn và hiệu ứng câm lặng (Silence, không thể cast phép).

Forbidden Scale

Miễn nhiễm một phần sát thương gây ra bởi hero, và một phần sát thương gây ra bởi lính (maximun là ATK*10 cho một lượt đánh). Azure Dragon miễn nhiễm mọi loại hiệu ứng "kiểm soát đám đông" (cc: crowd control). Miễn nhiễm một phần sát thương gây ra bởi cỗ máy chiến tranh. Rồng Azure Dragon cũng tăng khả năng kháng việc giảm DEF.


Hãy xây dựng bang hội với những thông tin bạn biết.