search
Đăng nhập

DENDROID GUARD

Trang wiki về unit Dendroid Guard trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Dendroid Guard là unit 1 người, thuộc loại Defense trong faction Rampart. Điểm nổi bật của Dendroid Guard là thủ mạnh, cùng hiệu ứng làm chậm quân địch.

Kỹ năng (Skill)

Tuyệt chiêu:

Bind: Làm chậm quân địch xung quanh với tầm ảnh hưởng rộng, làm giảm tốc độ tấn công của địch trogn vòng 10 giây.

Chiêu thường:

 • Cushing Roll: đòn đánh thường có cơ hội tạo khiên. Khiên có tác dụng hút một phần sát thương của địch.
 • Armour of Petrified Wood: (Passive) Dendroid miễn nhiễm với đòn tấn công gây chảy máu, đồng thời tăng máu của Dendroid.
 • Wooden Stake: (Passive0 khi bị tấn công Dendroid phản dame và gây tình trạng chảy máu cho quân địch.

Faction:

Khi nâng cấp lên cấp Đỏ, lính thành Rampart có thêm các kỹ năng:

Calm Proliferation: Lính thành Rampart khi bị stun (choáng), hay petrification (hóa đá, tê liệt) thì thời gian giảm.

Hatred Mark: Lính thành Rampart tăng sát thương bạo kích khi đánh quân địch bị "slow" (làm chậm) hoặc bleeding (chảy máu).

Tài năng (Talent)

Heavy Shield: Giảm sát thương nhận được.

Tương thích

Hero:

Mephala: quân Defense tăng máu thêm 20%.

Ryland: Biến Dendroid Gaurd thành "Forest Guardian", tăng máu và hồi máu.

Unit:

Wolf Rider: Wolf Rider gây sát thương 2 lần với quân địch bị làm chậm gây ra bởi Dendroid Guard.

Roster:

Defense và Rampart

Item:

Các item tăng sức mạnh cho unit 1 người.

 • Ring of Vitality (thuộc bộ artifact Elixir of Life)
 • Clover of Fortune (thuộc bộ artifact Lucky Horseshoe)
 • Charm of Mana (thuộc bộ artifact Wizard's Well)
 • Cape of Conjuring (thuộc bộ artifact Ring of the Magi)
 • Surcoat of Counterpoise (thuộc bộ artifact Antimagic Runestone)
 • Sword of Hellfire (thuộc bộ artifact Amour of the Damned)
 • Tunic of the Cyclops King (thuộc bộ artifact Axe of Ferocity)
 • Titan's Gladius (thuộc bộ artifact Titan's Thunder)
 • ...

 


Hãy xây dựng bang hội với những thông tin bạn biết.