search
Đăng nhập

GUINESS

3 bình chọn


3 quan tâm 0 trả lời
Ông Chitetsu Watanabe ở Niigata, Nhật Bản vừa được tổ chức Guiness Thế Giới công nhận chính thức là người cụ ông sống thọ nhất còn sống tính đến ngày 12/2/2020. Hiện ông Watanabe được 112 tuổi. Ông sinh ngày 5 tháng 3 năm 1907 từng làm việc trồng mía ở Taiwan và phục vụ quân ngũ cho đến năm 1944. Ông trở về quê tiếp tục công việc ngành nông nghiệp cho đến khi nghỉ hưu.
Hiện cụ bà sống thọ nhất còn sống là bà Kane Tanaka (hiến 117 tuổi). Người đàn ông sống thọ nhất đã chết là cụ Jiroemon Kimura (116 tuổi, năm 2013). Tất cả đều là người Nhật.

Ông Chitetsu Watanabe (người Nhật Bản) hiện là cụ ông sống thọ nhất còn sống
đã đăng ngày 12/2/’20 trong KHÁM PHÁ u/penza
Xem nhiều hơn, hãy nhấn vào danh sách từ khóa .