search
Đăng nhập

IMP

8 bình chọn


5 quan tâm 2 trả lời
Trong mô tả thấy con Pit Fiend ngoài triệu hồi Demon, có tăng thuộc tính cho con Imp. Vậy có nên chơi kèm nó không?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/2/’20 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi hoaivan
Xem nhiều hơn, hãy nhấn vào danh sách từ khóa .