search
Đăng nhập

PIT FIEND

Trang wiki về unit Pit Fiend trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Pit Fiend đã trải qua hàng trăm trận chiến. Cô đã lãnh đạo hàng chục ngàn quân đoàn Inferno chiến đấu trong máu, và cô yêu chiến tranh và máu.

Pit Fiend

Roster

Attack và Inferno

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Pit Fiend tạo ra một luồng suối nước nóng ngay trước mặt nó, khôi phục một phạm vi lớn 4% lượng máu tối đa của quân đoàn của bạn cứ sau 2 giây. Hiệu ứng kéo dài 8 giây.

Kỹ năng 2: Khi bắt đầu trận chiến, Pit Fiend triệu tập một quân đoàn Horned Demon để tham gia trận chiến. Con quỷ có sừng dài Demon có 8000 sinh mạng và tấn công 350.

Kỹ năng 3: Hiệu ứng chữa bệnh [Suối nước nóng lửa nóng] của pit Fiend tăng 30%. Đối với mỗi Quân đoàn Inferno trên chiến trường, hiệu quả chữa bệnh tăng thêm 5%.

Kỹ năng 4: Quân đoàn Pit Fiend xuất hiện, tăng máu và sự tấn công của con quỷ nhỏ Imp, con quỷ có sừng dài Demon và Fire Elemental lên 15%,.


Hãy xây dựng bang hội với những thông tin bạn biết.