search
Đăng nhập

TỪ VỰNG

6 bình chọn


3 quan tâm 1 trả lời
3 bình chọn


2 quan tâm 1 trả lời
Bến là nơi tàu thuyền neo đậu, nhưng nếu ghép với tre thì hơi kỳ, chẳng lẽ đây là cái bến bán cây tre. Có phải địa danh này có liên quan đến cây tre?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi trieuvu
3 bình chọn


2 quan tâm 1 trả lời
Trong cụm từ "rách te tua" thì te tua hiểu như thế nào?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi skidrow9
3 bình chọn


3 quan tâm 1 trả lời
Nguồn gốc chữ "A Lô" này là do đâu, và có ý nghĩa gì?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi mun
4 bình chọn


2 quan tâm 1 trả lời
Đây chắc chắn là từ mượn tiếng nước ngoài nhưng cụ thể như thế nào?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi songthan23
3 bình chọn


3 quan tâm 1 trả lời
Tại sao tháng cuối cùng theo lịch âm lại gọi là tháng chạp?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 11/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi redbug
4 bình chọn


7 quan tâm 1 trả lời
Chữ cave bắt nguồn như thế nào mà lại được dùng để chỉ gái điếm?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 5/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi zomiekk
5 bình chọn


10 quan tâm 1 trả lời
4 bình chọn


6 quan tâm 1 trả lời
Trong câu "xa xăm nơi chốn bưng biền", bưng biền có nghĩa là gì?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi toiot
4 bình chọn


3 quan tâm 1 trả lời
Nghề dạy học thường gọi là nghề "gõ đầu trẻ" nhưng có phải đây là đặc trưng của nghề này?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi vanvu
3 bình chọn


4 quan tâm 1 trả lời
Chữ "săm" và "lốp" bắt nguồn từ đâu? Nói "xăm" hay "săm" thì đúng hơn?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi vamno1
3 bình chọn


7 quan tâm 1 trả lời
Chữ "bành ki" có nghĩa là gì và bắt nguồn từ đâu?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi chimen125
3 bình chọn


5 quan tâm 1 trả lời
Chữ bành có nghĩa là gì?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi nikdot
3 bình chọn


5 quan tâm 1 trả lời
Tại sao có sự khác nhau này, hay những từ này có nguồn gốc khác nhau?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi manhnguyen
4 bình chọn


12 quan tâm 1 trả lời
Nguồn gốc các chữ "cốc" và "ly" là từ đâu?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi undead
2 bình chọn


4 quan tâm 1 trả lời
Nguồn gốc của chữ "bự" là do đâu?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi coxi
3 bình chọn


3 quan tâm 1 trả lời
2 bình chọn


12 quan tâm 1 trả lời
Nguồn gốc chữ quần xà lỏn là từ đâu?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi tamnguyen
2 bình chọn


5 quan tâm 1 trả lời
Nguồn gốc của chữ giày bốt là gì? Có phải từ tiếng Anh là boots không? Nhưng từ này đọc như bút mà, không phải là bốt.

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi binhnguyen
3 bình chọn


4 quan tâm 1 trả lời
Chữ "má" trong chó má có nghĩa gì không?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi tinhthai
4 bình chọn


12 quan tâm 1 trả lời
Có phải 35 ở đây là 35 tuổi, vào tuổi này người ta có ham muốn nhiều nhất?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi hoangcai
5 bình chọn


4 quan tâm 1 trả lời
Có nhiều tên chim có chữ "bồ" đằng trước, ví dụ như chim bồ câu. Ngoài ra, một số từ không phải chim nhưng cũng có chữ bồ như bồ cào, bồ hòn, bồ kết, bồ ngót. Vậy chữ bồ ở đây có nghĩa là gì?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 4/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi gones
7 bình chọn


4 quan tâm 1 trả lời
Các từ tiếng Anh Near East (Cận Đông), Middle East (Trung Đông) và Far East (Viễn Đông) dùng như thế nào?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 2/2/’20 trong TIẾNG ANH bởi vuphan
6 bình chọn


8 quan tâm 1 trả lời
Chữ sái nghĩa là gì?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 2/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi nhumai
3 bình chọn


9 quan tâm 1 trả lời
Chữ ớt có liên quan gì đến trái ớt không?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 2/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi tichlinh
4 bình chọn


3 quan tâm 1 trả lời
Nguồn gốc của việc gọi chuyện người đàn ông quan hệ với người đàn bà là chuyện "mây mưa"?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 2/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi congtran
4 bình chọn


9 quan tâm 1 trả lời
Khi nói về các loài thực vật ta có chữ "tree" và "plant". Vậy sự khác nhau ở đây là gì?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 2/2/’20 trong TIẾNG ANH bởi phaixuan
3 bình chọn


9 quan tâm 1 trả lời
Mặt mộc có phải là mặt gỗ không? Hay mặt mộc là mặt tròn?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 2/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi xuanbui
4 bình chọn


11 quan tâm 1 trả lời
Tại sao đồng hồ đo số điện lại gọi là công tơ điện?

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 2/2/’20 trong TIẾNG VIỆT bởi manhnguyen
Xem nhiều hơn, hãy nhấn vào danh sách từ khóa .