search
Đăng nhập

THUẬT NGỮ GAME

Các thuật ngữ thường thấy trong các game.

Hãy xây dựng bang hội với những thông tin bạn biết.